Norma ISO 9001 w systemie administrowania jakością w przedsiębiorstwie.

ISO 9001 to międzynarodowa norma formułująca wymagania, które ma spełniać system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Normę ISO 9001 mogą stosować wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od ich rozmiaru i rodzaju. Skierowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a zatem określonych potrzeb względem produktów danej organizacji, antycypacja podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich nieustanne poprawianie, w oparciu o obiektywne testy.

ISO

Autor: Ken Teegardin
Źródło: http://www.flickr.com
Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą między innymi: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami,zaangażowanie kierownictwa w tworzenie systemu zarządzania jakością,uporządkowanie zarządzania zasobami, ustanowienie systemów realizacji wyrobu, tworzenie stałych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

Wszystkie te kryteria są dokładnie zawarte w przedmiotowej normie i mają 8 zasad jakości:zorientowanie na klienta – pozycja organizacji na rynku zależy od jej klientów;przywództwo – władza przedsiębiorstwa wypracowuje kierunki jego rozwoju; werwa ludzi – najcenniejszym dobrem przedsiębiorstwa są jego pracownicy; podejście procesowe – efektywność organizacji zależy w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów;systemowe podejście do zarządzania – administrowanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi sekwencjami;nieustanne doskonalenie – celem przedsiębiorstwa jest permanentne doskonalenie tworzonych w niej procesów;racjonalne podejście do podejmowania decyzji – opiera się ono na analitycznej bądź intuicyjnej eksploracji wszystkich dostępnych danych;wzajemne profity w stosunkach z dostawcami – kreowanie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami towarów i usług stanowi dla organizacji gwarant dobrej jakości.

Norma ISO 9001 z 2008 roku ma 9 rozdziałów, w tym – przedmowę. Rozdziały 4-8 zawierają wymagania. W przypadku, gdy organizacja spełnia wszystkie wymagania tej normy, ma prawo (Obsługa prawna przedsiębiorstw) ubiegać się o wydanie odpowiedniego certyfikatu. Certyfikat zgodności z normą 9001:2009 wydaje niezależna jednostka certyfikująca. ISO 9001 to standard akceptowany i znany na całym świecie.Globalna Organizacja Normalizacyjna liczbę wydanych certyfikatów potwierdzających zgodność systemów administrowania jakością z wyżej wymienioną normą tylko w 2002 roku obliczała na ponad pół miliona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*