Dbajmy o środowisko naturalne niezależnie, czy chodzi o miejsce pracy, czy miejsce zamieszkania

Dbanie o ochronę środowiska, to podstawa, jeżeli chcemy, by przyszłe pokolenia mogły żyć i podziwiać wspaniałe krajobrazy, które i my mamy możliwość oglądać. Zaniedbania w tym kierunku są natomiast nadal duże. Z jednej strony wszędzie nagłaśnia się potrzebę ochrony środowiska, z drugiej ludzie nie zawsze przestrzegają choćby najprostszych zasad w tym kierunku. Tymczasem dbanie o środowisko powinno być bliska każdego z nas.

O tym, że ochrona środowiska jest istotna winniśmy też mówić w zakładach pracy. Oczywiście, w każdym przedsiębiorstwie prowadzi się typowe szkolenia bhp, niemniej dotyczą one zwykle głównie kwestii bezpieczeństwa. Tymczasem najlepiej jest udostępniać także dla swoich pracowników szkolenia z zakresu ochrony środowiska, i to nie tylko w obrębie zakładu pracy.
las

Autor: Kopp
Źródło: Kopp
Gospodarka odpadami szkolenie (kurs cukierniczy torty) ma na celu zapoznanie pracowników z zagadnieniami z zakresu norm obowiązujący w przypadku gospodarki odpadami. Na tego typu szkoleniach uczestnicy są uczeni tego jakie istnieją rozwiązania, które poprawiają jakość kontrolowania odpadów na obszarze firmy, jak je przechowywać i składować, czy gdzie zgłaszać wszelkie naruszenia prawa w tym zakresie. Oczywiście, najczęściej na tego typu szkolenia zapisywani są pracownicy wyższego szczebla, którzy odpowiadają za zarządzanie w firmie, jednakże warto, by tego typu wiedzę zyskali wszyscy pracujący, zwłaszcza, jeśli zakład pracy ma wciąż do czynienia z rozmaitego rodzaju odpadami – poznaj kursy Akademii EcoMS .

Pamiętajmy, że o środowisko powinien dbać każdy z nas. Nie ma od tej reguły ustępstwa. Od najmłodszych lat winniśmy uczyć maluchy, aby dbały o swoje otoczenie i sami powinniśmy im dawać w tym kierunku jak najlepszy przykład. Niestety, często zaniedbujemy tego rodzaju kwestie. W domach nie segreguje się śmieci, chociaż obecnie jest to już unormowane prawnie i określone jako nasz obowiązek, nie stosujemy ekologicznych rozwiązań np. w zakresie ogrzewania domu czy jeśli chodzi o recykling przedmiotów. Rzecz jasna, zakres świadomości pod tym względem jest dzisiaj znacznie większy niż jeszcze kilka lat temu, jednakże nadal w wielu domach nie stosuje się tych najprostszych, a równocześnie bardzo skutecznych zasad. Z tego też względu istotna jest jeśli o to chodzi regularna edukacja i nieustanne przypominanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*