Wytwarzasz cokolwiek? Zauważ, jakim sposobem możesz usprawnić działanie swojej firmy!

Wszelki przedsiębiorca aktywny w sektorze przemysłowym wie, jak zasadnicze jest zauważenie wadliwych produktów i wyciąganie ich z linii produkcyjnej. Tym więcej uświadamia sobie, jak cudownie byłoby zupełnie zmniejszać szkody powstające z produkcji niepełnowartościowych materiałów.

firma

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com

W sektorze przemysłowym szerokie zastosowanie znajdują systemy wizyjne (kliknij stronę). Zwane są w inny sposób wizją przemysłową.

Jeżeli ten tekst jest według Ciebie wartościowy to sprawdź serwis zadaszenia drewniane, w którym są podobne informacje. One na pewno będą dla Ciebie użyteczne.

Są to zestawy kamer, sprzętu oświetleniowego, procesorów i innych pomocnych urządzeń, których obowiązkiem jest wyłapanie informacji o nieprawidłowo wytworzonych produktach oraz przerobienie tychże faktów w ten sposób, by skreślić je z taśmy produkcyjnej. Zależnie od jakości kamery i dyspozycji obliczeniowej procesora wykonalne jest sprawdzian w ten sposób np. barwy, formy, faktury czy położenia określonego przedmiotu. Zsynchronizowanie takiego systemu z botami przemysłowymi pozwala niemal niezwłocznie odpowiadać na powstałe błędy.

W polskich warunkach systemów wizyjnych eksploatuje się przede wszystkim do kontroli. Tak zwana wizyjna kontrola jakości umożliwia usunięcie fatalnych towarów już po sfinalizowaniu biegu produkcji . Wolno uznać, iż jest to stosunkowo późna reakcja. Jednocześnie jednak, dzięki temu można wycofać z przepływu nawet kompletną partię kiepsko zrealizowanych materiałów, nim jeszcze pojedzie do hipermarketów i popsuje opinię producentowi.

Tym samym aplikowanie wizyjnej kontroli jakości musi być już kanonem w szanujących się warsztatach produkcyjnych. Jest to zwłaszcza istotne w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym czy też samochodowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*