Kiedy konieczna jest pomoc prawnika

Z jakiej przyczyny dobrze jest zlecić radcy prawnemu prowadzenie procesu w sądzie?

Nie każdy proces nastręcza uczestnictwa prawnika w charakterze pełnomocnika. Jest kilka postępowań, które to z uwagi na nieskomplikowany charakter, nie wymagają jego udziału. Przynależy do nich z pewnością sprawa o potwierdzenie zyskania spadku.

Radca prawny

Autor: Kevin Napper
Źródło: http://www.flickr.com
Oczywiście od tej reguły bywają wyjątki. Radca prawny będzie nieodzowny w sprawach cywilnych, w postępowaniach rodzinnych, a z całą pewnością w gospodarczych. Asysta radcy prawnego w postępowaniach polega na substytuowaniu reprezentowanej przez niego strony postępowania oraz wykonywaniu za nią działań mających związek ze sporządzaniem wszelkiej korespondencji procesowej (apelacji, zażaleń lub innych pism) i co najistotniejsze, radca prawny odpowiada na pytania sądu, zadaje pytania biegłym.

Tutaj na uwagę zasługuje również fakt, iż zacząwszy od 5 maja 2012 r. zmieniły się przepisy prawa cywilnego nakładając na uczestników postępowania nowe, w wyższym stopniu restrykcyjne zadania, do jakich należy przedstawienie w pozwie czy odpowiedzi na na niego każdych twierdzeń i wniosków dowodowych, pod rygorem odrzucenia spóźnionych stwierdzeń jak też dowodów, chyba że uczestnik uprawdopodobni, iż nie zameldował ich w pozwie czy innym piśmie przygotowawczym bez własnej winy lub iż uwzględnienie spóźnionych twierdzeń jak też dowodów nie wywoła zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo też że istnieją inne nadzwyczajne okoliczności. Trzeba także zaakcentować, iż z uwagi na zaistniałe przemiany uczestnictwo prawnika w toku pierwszej instancji może być bardzo ważkie właśnie z uwagi na potrzebę zrealizowania w sposób pełny postępowania dowodowego. Jeśli mamy ograniczone możliwości pieniężne to zawsze zalecane jest zatrudnienie prawnika do udziału w procesie przed sądem pierwszej instancji, z kolei w drugiej instancji ograniczenie jego uczestnictwa do skreślenia apelacji albo kontrakcji na nią.

Należy także dodać, iż koszty udziału radcy prawnego w procesie są – co do zasady – zwracane przez stronę przegrywającą na podstawie stosownego orzeczenia. Jeżeli wyszukujemy prawnika na Dolnym Śląsku sugeruję wpisać w przeglądarkę zwrot: porady porady prawne Zabrze prawne Wroclaw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*